Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs

Vijftien VO-scholen, verspreid over het hele land en divers van omvang en samenstelling, willen zich gericht ontwikkelen als ‘Professionele leergemeenschap’. Ondanks alle verschillen werken ze aan dezelfde doelstelling: drie jaar hard aan de slag met de versterking van hun professionele kwaliteit en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Deze scholen delen hun ervaringen binnen dit project van de Onderwijscoöperatie en de VO-raad. Tegelijkertijd onderzoekt het Kohnstamminstituut, in samenwerking met het ICLON, de ontwikkeling. Het project loopt van 2014 tot en met 2017. Uit het project worden lessen getrokken die de VO-raad en de Onderwijscoöperatie zullen delen met andere scholen. Halverwege het project werd een tussenrapportage opgesteld.

Tussenrapportage opbrengsten PLG