Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs

Tussen 2014 en 2017 heeft de Onderwijscoöperatie in samenwerking met de VO-raad de pilot ‘de school als professionele leergemeenschap’ begeleid. Doel: 14 VO-scholen de kans bieden te werken aan een lerende cultuur en lerende leraren. Een professionele leergemeenschap (PLG) is een organisatie waarbinnen leraren optimale ruimte hebben om het onderwijs vorm te kunnen geven en te werken aan hun eigen professionele ontwikkeling, gekoppeld aan de visie van de school.

Tussenrapportage opbrengsten PLG

Professionele leergemeenschap (PLG) over differentiatie