Tussenrapportage

Vijftien VO-scholen, verspreid over het hele land en divers van omvang en samenstelling, willen zich gericht ontwikkelen als ‘Professionele leergemeenschap’. Ondanks alle verschillen, werken ze aan dezelfde doelstelling: de komende drie jaar hard aan de slag gaan met de versterking van hun professionele kwaliteit en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Deze scholen delen hun ervaringen binnen dit project van de Onderwijscoöperatie en de VO-raad. Tegelijkertijd onderzoekt het Kohnstamminstituut, in samenwerking met het ICLON, de ontwikkeling.

Tussenrapportage opbrengsten